بابت مشکل به وجود آمده متاسفیم به زودی با سرور قوی تر و ترافیک نیم بها برمیگردیم